default-image

گرانی دلار غول مسکن را بیدار می کند.

گرانی دلار غول مسکن را بیدار می کند رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و دلار موجب بالا رفتن قیمت

100708065502__Supervise_1

افزایش هزینه ساخت مسکن در تهران

افزایش هزینه ساخت مسکن در تهران طبق گزارش های رسمی مرکز آمار متوسط هزینه ساخت و ساز مسکن در سال ۹۳ با