Stone-facade

سنگ های مورد استفاده در نمای ساختمان

برای نما سازی در سطوح از سنگ پلاک استفاده می شود.

Galvanized-Rabyts

نکات ضروری هنگام خرید رابیتس گالوانیزه

تناسب وزن رابیتس با مورد مصرف توجه به این نکته از تحمیل هزینه اضافی