Supervision

نظارت

نظارت، حرفه ای پر مسئولیت بر خلاف تصور، نه تنها حرفه نظارت سهل و آسان نیست

100708065502__Supervise_1

برگه استحکام بنا چیست؟

برگه استحکام بنا چیست؟ و در چه مواردی نیاز به برگه تأیید استحکام بنا می‌باشد؟

article1

انواع بیمه نامه کارگاهی ساختمان

الف)بیمه ساختمان های مجاور(۶ماهه-مالی و جانی و معمولاً برای گودبرداری استفاده می شود)