اجرایی

sepehr-1

مجتمع مسکونی سپهر

مکان پروژه:قلهک

esfahani04

مجتمع مسکونی اطلسی

مکان پروژه: قلندری شمالی

dolat01

مجتمع مسکونی دولت

مکان پروژه: خیابان دولت

03

مجتمع مسکونی دولت

مکان پروژه: خیابان فکوری

13

مجتمع مسکونی آریاد۱

مکان پروژه: میرداماد

beigi01

مجتمع مسکونی کاوه مهر

مکان: خیابان دولت، قلندری جنوبی

hengam4

مجتمع مسکونی هنگام

مکان پروژه: هنگام
کارفرما: آقای مصطفی باقری

ashtiani04

ساختمان آقای عطایی

مکان: دوراهی قلهک

sabalan01

مجتمع مسکونی سبلان

مشاهده طراحی نما